Rom FPT X50 android 7.0 file pac + file backup CM2

Rom FPT X50 android 7.0 file pac stock flash ResearchDownload + file backup CM2 full

Xóa mã bảo vệ, fix lỗi firmware , treo logo, diệt virus, unbrick…

( Nội dung tải về gồm 2 file , 1 file pac + 1 file backup full CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc FPT X50 , File pac FPT X50 , FPT X50 mã bảo mật , Firmware FPT X50

Trả lời