Rom FPT X5 SPD7731C Android 5.1 file pac flash tool ok

File rom stock FPT X5 chip SPD7731C Android 5.1 , file .pac flash qua tool ResearchDownload ok

Unbrick cứu máy, fix lcd, fix treo logo, diệt virus, ứng dụng dừng, fix lỗi phần mềm,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời