Rom FPT X4 tiếng việt android 5.1 file pac flash tool

File rom gốc FPT X4 tiếng Việt file pac full flash qua ResearchDownload ok

Dùng unbrick cứu máy, treo logo , diệt virus, mã bảo vệ , lỗi phần mềm,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 39K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời