Rom Forme K806 MT6582 flashtool unbrick

Rom Forme K806 MT6582 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm , treo logo, diệt virus,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc Forme K806 , File Forme K806 flashtool , Firmware Forme K806

Trả lời