Rom fix Oppo R1011 lỗi s_ft_enable_dram_fail (0xfc0) 4032

1011 loi 4032Oppo R1011 lỗi s_ft_enable_dram_fail khi flash rom qua Sp Flash Tool

Oppo 1011 fix rom flash tool okRom Oppo R1011 fix s_ft_enable_dram_fail (4032) , (0xfc0) ok

Nhận máy trong tình trạng treo, flash rom sp flash tool báo lỗi s_ft_enable_dram_fail , file rom full flash fix ok

Gồm 3 file:

File full Oppo R1011 fix Flash qua sp flash tool ok

File Bin Oppo R1011 Flash qua Miracle crack ok

File Bin Oppo R1011 Flash qua Piranha crack ok

Gởi bởi: Phạm Hưng

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock oppo r1011 full , rom oppo r1011 fix 4032 , fix oppo r1011 flash tool loi 4032 , file bin oppo r1011 fix 4032

 

Trả lời