Rom Coocel M7 4.4.3 MT6572 flashtool

Rom Coocel M7 4.4.3 MT6572 flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus, nvram repair imei…

Thông tin rom:

Device Brand : M7
Device Model : a6e_ax_youshi_s016_coocel
Device CPU : MT6572
Device IntName : a6e_ax_youshi_s016_coocel
Device Version : 4.4.3
Device Compile : 08/05/2015 9:08:49 SA
Device Project : A6E_AX_YOUSHI_S016_COOCEL_V1.01
Device ExtInfo : M7

 

Gởi bởi: TCmobile

 

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc máy tính bảng Coocel M7 , Firmware Coocel M7 , File Coocel M7 flashtool

Trả lời