Rom ConnSpeed SMB 138 MTK6572 unbrick treo logo ok

Rom Connspeed SMB 138 chip MTK6572 file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo , diệt virus, nvram fix imei,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


rom connspeed smb 138 flashtool , file rom connspeed smb 138 unbrick

Trả lời