Rom alcatel one touch pop c9 7047d mtk6582

File: Rom alcatel one touch pop c9 7047d mtk6582

alcatel one touch pop c7 7040d

Rom stock alcatel one touch pop c9 7047d mtk6582 flash qua sp flash tool

Dùng để fix treo logo, diệt virus , ứng dụng dừng, unbrick,…

Giá: 49K VNĐ

Từ khóa: rom alcatel one touch pop c9 7047d , file flash alcatel one touch pop c9 7047d , unbrick alcatel one touch pop c9 7047d , diet virus alcatel one touch pop c9 7047d

Trả lời