Rom Alcatel Flash 2 (7049D) 6.0 MT6753 flashtool

Rom Alcatel Flash 2 (7049D) Android 6.0 MT6753 file stock flashtool unbrick, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware Alcatel 7049D 6.0 , Rom gốc Alcatel 7049D

Trả lời