Rom Alcatel 6033X ( One Touch Idol Ultra ) MT6577

Rom gốc Alcatel 6033X ( One Touch Idol Ultra ) MT6577 flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware One Touch Idol Ultra 6033X , Rom gốc One Touch Idol Ultra 6033X

Trả lời