Rom Alcatel 6012D ( One Touch idol mini ) MT6572

Rom Alcatel 6012D ( One Touch idol mini ) MT6572 file stock flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Rom gốc One Touch idol mini 6012D, Firmware One Touch idol mini 6012D

Trả lời