Rom Alcatel 4034X ( OneTouch Pixi 4 ) MT6580 flashtool

Rom Alcatel 4034X ( OneTouch Pixi 4 ) MT6580 file flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus,…

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware OneTouch Pixi 4 4034X , Rom gốc OneTouch Pixi 4 4034X

Trả lời