Rom 2Phone H1 5.1.1 SC7731 file pac + CM2 backup unbrick

Rom 2Phone H1 5.1.1 SC7731 file pac flash qua tool ResearchDownload  + CM2 backup unbrick , fix lỗi phần mềm, treo logo, mã bảo mật , diệt virus,…

Thông tin rom:

Device Brand : H1
Device Model : sp7731gea_z2_df_df013_s2_18_gps_h1_qhd
Device CPU : sp7731gea_hd
Device IntName : sp7731gea_z2_df_df013_s2_18_gps_h1_qhd
Device Version : 5.1.1
Device Compile : 12/5/2016 5:46:31 AM
Device Project : Z2_B1B5_KW-DF013_DF_S2_H1_1.0_GPS_20161205
Device ExtInfo : H1

( Nội dung tải về gồm 2 file, 1 file pac flash tool và 1 file backup full CM2 )

Gởi bởi: TCmobile

Giá 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware 2Phone H1 , File pac 2Phone H1, Rom stock 2Phone H1 , 2Phone H1 mã bào vệ

Trả lời