Rom 2Good Pro 2 MT6572 4.4.2 flashtool unbrick

Rom 2Good Pro 2 tiếng Việt MTK6572 Android 4.4.2, file stock flash qua sp flashtool unbrick cứu máy, nvram fix imei, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác,…

Thông tin rom MTB 2Good Pro 2

Device Brand : alps
Device Model : v706
Device CPU : MT6572
Device IntName : v706
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 06/01/2015 10:21:52 SA
Device Project : ALPS.KK1.MP7.V1.22
Device ExtInfo : 2GOOD PRO 2

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Xem thêm: File bin read full 2Goog Pro 2

rom 2good pro 2 , file 2good pro 2 flashtool , unbrick 2good pro 2 , repair imei 2good pro 2

Trả lời