Rom 2Good M3 4.4.2 MTK6572 flash tool unbrick

Rom 2Good M3 chip MTK6572 Android 4.4.2 file stock flash sp flash tool unbrick cứu máy , fix lỗi phần mềm , treo logo , diệt virus,…

Thông tin rom:

Device CPU : MT6572
Device Model : 2GOOD M3
Device Brand : OEM
Device IntName : 2GOOD M3
Version Android: 4.4.2
Device Compile : 19/11/2015 10:51:10 CST
Device ID: 2GOOD M3_EA_X5 20151119.105110
Device Project : ALPS.KK1.MP7.V1
Device ExtInfo : 2GOOD M3
Description: yuanda72_cwet_kk-user 4.4.2 KOT49H eng.root.1447901245 test-keys

– config_version: V1.1.1
platform: MT6572
project: bird72_wet_a_jb3
storage: EMMC
boot_channel: MSDC_0
block_size: 0x20000

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Firmware 2Good M3 , File 2Good M3 flash tool , Rom stock 2Good M3

Trả lời