Rom 2Good K900 MT6572 4.4.2 flashtool

Rom 2Good K900 MT6572 Android 4.4.2 file flash qua sp flashtool unbrick, fix treo logo , lỗi phần mềm, nvram fix imei…

Thông tin rom:

Device Brand : T27
Device Model : a831_324_ax_xc_t27_2good
Device CPU : MT6572
Device IntName : a831_324_ax_xc_t27_2good
Device Version : 4.4.2
Device Compile : 30/10/2015 7:27:55 SA
Device Project : A831E_AX_XC_T27_2GOOD_K900_V1.03
Device ExtInfo : 2GOOD_K900

Modem Version : a20_w_band1_band5_co_gps
Localization : vi_VN en_US ru_RU ar_IL pt_BR nl_NL fr_FR de_DE it_IT pt_PT es_ES bn_BD bn_IN cs_CZ el_GR iw_IL hi_IN hu_HU in_ID ko_KR ms_MY fa_IR ro_RO tr_TR ur_PK tl_PH my_ZG km_KH ja_JP lo_LA hdpi -sw600dp -sw720dp
DisplayRes : 854 x 480

Supported LCD :
ili9806e_fwvga_dsi_vdo_xc_t27_ruilijingcai_cmi
jd9161_fwvga_dsi_vdo_a831_xc_t27_cpt

Supported DGT :
focaltech_new

Supported CAM :
gc0312_yuv
gc0328c_yuv
gc2145mipi_yuv gc2155mipi_yuv

Supported BootLoader HW :
FlashID [0] CID : 7001004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [1] CID : 1501004E35575A4D42 , Name : N5WZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [2] CID : 90014A2058494E5948 , Name : XINYH , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [3] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [4] CID : 7001004D4D43303447 , Name : MMC04G , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [5] CID : 1501004E355530304D , Name : N5U00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [6] CID : 1501004E4A5330304D , Name : NJS00M , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [7] CID : 1501004E35585A4D42 , Name : N5XZMB , Vendor : 15 , [SAMSUNG]
FlashID [8] CID : 90014A483447316404 , Name : H4G1d , Vendor : 90 , [HYNIX]
FlashID [9] CID : 45010053454D303447 , Name : SEM04G , Vendor : 45 , [SANDISK]
FlashID [10] CID : 700100533130303034 , Name : S10004 , Vendor : 70 , [KINGSTON]
FlashID [11] CID : 700100533130303034 , Name : S10004 , Vendor : 70 , [KINGSTON]

Device Memory Details ( installed ) :
RAM : [512 MiB]
ROM : eMMC 4 GiB
Manufacturer : [KINGSTON]
Name : 40001

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Xem thêm: [Flash tool + Bin] Rom stock 2Good K900 MTK6572 unbrick cứu máy

file 2good k900 mtk6572 , rom 2good k900 mt6572 , rom 2good k900 flashtool , unbrick 2good k900

Trả lời