Hướng dẫn repair LG D380 lỗi DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler

fix-lg-d380

Giải pháp fix LG D380 lỗi DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler hiện màn hình màu hồng, ko vào đc download mode để chạy fw.

DBI Err Fatal!
DemiGod Crash Handler : DBI ERR Fatal!
Board Rev.:1.0
Ram dump mode.
Option : SD card ram dump mode
Push below files to sdcard before test.
rdcookie.txt ,rtcookie.txt

Please do following action.
1)Ram dump Mode. Please connect USB.
2) Get the ram dump image using QPST Configuration.
3) If sdcard ram dump enabled just wait for reboot.
4)Collect ramdump files from your pc or sdcard.
5)Send e-mail to W5-BSP-Gloval@lge.com

Giải pháp gồm hướng dẫn + file cần thiết, ko sử dụng box, áp dụng đc cho nhiều dòng.

Link mua giải pháp: Giải pháp repair LG màn hình hồng DBI Err Fatal!

Từ khóa: repair lg d380 man hinh hong , unbrick lg d380 , fix lg d380 loi DBI Err Fatal , LG D380 lỗi DBI Err Fatal! DemiGod Crash Handler

 

Trả lời