Hướng dẫn flash rom chip SPD bằng ResearchDownload

Chuẩn bị.

Khởi động ResearchDownload.exe

 

Chọn Load Package.

Chọn file “Tênrom.pac” trong thư mục ROM gốc.

Đợi 1 lát… cho load… xong.

Nhấn Start Downloading.

 

Tháo DT ra, xong lắp PIN lại.

Nhấn giữ nút Volume Down (giảm tăng, âm lượng tùy máy).

Gắn Cable usb vào, vẫn giữ nguyên phím Volume Down, kiểm tra coi Tool đã chạy chưa?

Sau khi chạy thành công, máy sẽ báo Finish, các bạn chọn Stop Downloading rồi rút cáp sau đó tháo pin, lắp lại và khởi động máy.

Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Sưu tầm

Trả lời