Hướng dẫn: File root S6 Active G890A 5.0.2 5.1 để cài Tiếng Việt

Hướng dẫn: File root S6 Active G890A 5.0.2 5.1 để cài Tiếng Việt

 root s6 active

Giải pháp kèm file root samsung S6 Active G890A để cài tiếng Việt.

File root hỗ trợ ver 5.0.2 và 5.1.1 flash qua odin

Gởi bởi: QuangDangGsm

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: root s6 active g890a , root g890a 5.1 , root g890a 5.0.2 , tieng viet g890a , tieng viet g890a 5.1 , file root g890a

Bình luận

Trả lời