HTC Tool – Công cụ hỗ trợ tiện lợi cho HTC

HTC Tool – Công cụ hỗ trợ tiện lợi cho HTC

Capture

Tool tiện lợi cho HTC , tiết kiệm thời gian thực hiện các lệnh.

Chức năng:

 1. Connected Handsets (ADB)
 2. Reboot to fastboot mobde (ADB)
 3. Read fastboot mode info
 4. Read token unlock bootloader
 5. Submit token unlock bootloader
 6. Flash unlock bootloader
 7. Flash recovery
 8. Flash zip
 9. Relock bootloader
 10. Factory reset
 11. S-on
 12. Write super cid
 13. Reboot bootloader
 14. Reboot download mode
 15. Reboot ruu
 16. Reboot normal
 17. Reboot fastboot (non adb)
 18. List cid

Giá: 50K VNĐ

 • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
 • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

 

Trả lời