Giải pháp Repair IMEI chip MTK bằng NVram qua sp flashtool

Giải pháp hướng Repair IMEI chip MTK bằng NVram qua sp flashtool

  • Bao gồm hướng dẫn repair imei bằng file nvram theo rom và hướng dẫn repair dành cho rom không có file nvram.
  • Kèm theo bộ file nvram.
  • Làm trực tiếp qua Sp flash tool , không sử dụng box.

MT6571.bin
MT6572.bin
MT6577.bin
MT6580.bin
MT6582.bin
MT6589.bin
MT6592.bin
MT6732.bin
MT6735.bin
MT6750.bin
MT6752.bin
MT6753.bin
MT6795.bin
MT6750.bin

Gởi bởi: TCmobile

Giá: 149K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký


Repair IMEI MTK , Fix IMEI MTK sp flash tool , Bo file nvram fix imei chip mtk , Repair imei chip mtk bang file nvram

Bình luận

Trả lời