Giải pháp repair boot – unbrick samsung galaxy A3, A5, E7… ( MSM8916 )

unbrick samsung

Giải pháp repair boot – unbrick samsung galaxy A3, A5, E7… ( MSM8916 )

List Support :
SM-A300F, A300FU, A3000
SM-A500F, A500FU, A5000
SM-E500F
SM-E700F
SM-G3608, G5308W, G7508Q

Giá: 70K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: repair boot samsung a5 , repair boot samsung a3 , repair boot samsung e7 , unbrick samsung a3 , unbrick samsung a5 , unbrick samsung e7

Trả lời