Giải pháp repair emmc fix oppo rung, treo data wipe failed

giai-phap-oppo-wipe-fail

Giải pháp hướng dẫn repair emmc oppo fix rung, treo wipe data failed

Yêu cầu có UFI Box hoặc Easy Jtag

 

Gồm 1 cách làm với ufi box, 2 cách làm đối với Easy Jtag, cách fix lỗi 4032 , lỗi HW_STOREGE_EMMC . HW_STORAGE_NAND, S_STORAGE_NOT_MATCH khi repair xong. Cách repair imei ko cần root.

Gởi bởi: longvinh919

Giá: 199K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: repair emmc oppo rung ko len , repair oppo wipe data failed , fix oppo treo logo wipe loi

Bình luận

Trả lời