Full file stock samsung J7 Prime SM-G610Y 6.0.1 cứu máy

full-file-g610y

Rom stock samsung J7 Prime SM-G610Y ver 6.0.1 G610YZTU1API3 full file flash qua odin.

ON7XELTE_SWA_OPEN.pit

HOME_CSC_ZZT_G610YZZT1API3_CL9170783_QB10884607_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_ZZT_G610YZZT1API3_CL9170783_QB10884607_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G610YZTU1API3_CL9170783_QB10884607_REV00_user_low_ship.tar.md5

BL_G610YZTU1API3_CL9170783_QB10884607_REV00_user_low_ship.tar.md5

AP_G610YZTU1API3_CL9170783_QB10884607_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: tungmobile88

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock g610y 6.0.1 , rom full g610y 6.0.1 , rom unbrick g610y 6.0.1

Bình luận

Trả lời