Full 5 file stock samsung A3 A300HQ cứu máy ok

Full file rom stock samsung A3 A300HQ cứu máy

full file a300hq

Rom stock full 5 file cứu máy samsung A3 A300HQ

Thông tin rom: A3 A300HQ Ver 4.4.4

Gồm:

A33G_EUR_OPEN.pit

AP_A300HXXU1AOD3_CL200168_QB4627997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5

BL_A300HXXU1AOD3_CL200168_QB4627997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_A300HXXU1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_TUR_A300HQTUR1AOD3_CL200168_QB4627997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Giá: 60K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  full file a3 , full file a300hq , 5 file a300hq , unbrick a300hq , rom full a300hq

Trả lời