Full file samsung S6 G920R4 6.0.1 G920R4TYU3CPF5 mới nhất

Full file samsung S6 G920R4 6.0.1 G920R4TYU3CPF5 mới nhất

Model SM-G920R4
Model name Galaxy S6
Country USA
Version Android 6.0.1
Changelist 8390323
Build date Wed, 15 Jun 2016 10:13:47 +0000
Security Patch Level 2016-06-01
Product code USC
PDA G920R4TYU3CPF5
CSC G920R4USC3CPF5

Full file samsung S6 G920R4 6.0.1 ver TYU3CPF5 mới nhất hiện tại dùng để unbrick cứu máy

Gồm có:

AP_G920R4TYU3CPF5_CL8390323_QB9994125_REV02_user_low_ship.tar.md5

BL_G920R4TYU3CPF5_CL8390323_QB9994125_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920R4TYU3CPF5_CL8390323_QB9994125_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_USC_G920R4USC3CPF5_CL8390323_QB9994125_REV02_user_low_ship.tar.md5

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Xem thêm: Rom samsung S6 G920R4 tiếng Việt 6.0.1 fix lỗi

Từ khóa: full file samsung s6 g920r4 6.0.1 , full file  G920R4 TYU3CPF5

Trả lời