Full file samsung S6 G9200 6.0.1 tiếng Việt Chplay

tieng-viet-g9200

Rom full 4 file samsung S6 G9200 ver 6.0.1 tiếng Việt + Chplay đầy đủ

CSC_CHC_G9200CHC2DPC1_CL7270015_QB8840679_REV02_user_low_ship.tar

CP_G9200ZCU2DPC1_CL7270015_QB8840679_REV02_user_low_ship.tar

BL_G9200ZCU2DPC1_CL7270015_QB8840679_REV02_user_low_ship.tar

AP_G9200ZCU2DPC1_CL7270015_QB8840679_REV02_user_low_ship.tar

Update:

+ Thêm Rom TV 6.0.1 ver PI2

+ Thêm Rom quốc tế hoạt động ổn định.

Gởi bởi: tungmobile88

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s6 g9200 , tieng viet s6 g9200 , chplay s6 g9200 , rom tv s6 g9200

Bình luận

Trả lời