Full file S6 EDGE+ Tmobile G928T 6.0.1 ver PH2 mới nhất

g928t

Rom gốc full 5 file samsung s6 edge plus tmobile g928t 6.0.1 ver PH2 mới nhất hiện tại unrbick cứu máy

AP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar

BL_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar

CP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar

CSC_TMB_G928TTMB4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar

ZENLTE(G928T)_USA_TMO.pit

Gởi bởi: @huy99

Giá: 89K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file g928t 6.0.1 , rom full g928t , unbrick g928t , rom stock g928t

Xem thêm: Rom S6 EDGE Plus G928T 6.0.1 tiếng Việt

Trả lời