Full file S5 Nhật SCL23 5.0

scl23

Rom gốc stock full 4 file samsung S5 Nhất ( Au ) SCL23 ver 5.0 cứu máy

CSC_KDI_SCL23KDI1COI2_CL5845552_QB6357095_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_SCL23KDU1COI2_CL5845552_QB6357095_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

BL_SCL23KDU1COI2_CL5845552_QB6357095_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

AP_SCL23KDU1COI2_CL5845552_QB6357095_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: tienthanhmobile

Giá: 49K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: full file s5 au , full file s5 nhat , full file s5 scl23 , rom stock s5 scl23 , unbrick s5 scl23 , rom full s5 scl23

Trả lời