Full file – Rom stock samsung S8 Plus G955U 7.0 unbrick

Rom stock samsung galaxy S8 Plus G955U 7.0 full file unbrick

AP_G955USQU1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G955USQU1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G955USQU1AQD9_CP6187180_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_OYN_G955UOYN1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_OYN_G955UOYN1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

USERDATA_TMB_G955USQU1AQD9_CL11131491_QB13157333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: nguyencongthanh91

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock s8 plus g955u , full file s8 plus g955u , unbrick s8 plus g955u , firmwave s8 plus g955u , rom full s8 plus g955u , repair firmware s8 plus g955u

Trả lời