Full file – Rom stock samsung S8 Plus G955N 7.0 unbrick

Rom stock samsung galaxy S8 Plus G955N 7.0 full file unbrick

AP_G955NKSU1AQEB_CL11341572_QB13626433_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G955NKSU1AQEB_CL11341572_QB13626433_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G955NKOU1AQDB_CP6210615_CL11158006_QB13189520_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OKR_G955NOKR1AQEB_CL11341572_QB13626433_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_OKR_G955NOKR1AQEB_CL11341572_QB13626433_REV00_user_low_ship.tar.md5

USERDATA_SKC_G955NKSU1AQEB_CL11341572_QB13626433_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: nguyencongthanh91

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock s8 plus g955n , full file s8 plus g955n , unbrick s8 plus g955n , firmwave s8 plus g955n , rom full s8 plus g955n , repair firmware s8 plus g955n

Trả lời