Full file – Rom stock samsung S8 Plus G955F/FD 7.0 unbrick

Rom stock samsung galaxy S8 Plus G955F/FD 7.0 full file unbrick

AP_G955FXXU1AQCC_CL10895874_QB12939971_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G955FXXU1AQCC_CL10895874_QB12939971_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G955FXXU1AQCC_CP6027726_CL10895874_QB12939971_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OWA_G955FOWA1AQCC_CL10963552_QB12940091_REV00_user_low_ship.tar.md5

DREAM2LTE_EUR_OPEN.pit

Gởi bởi: nguyencongthanh91

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock s8 plus g955f , full file s8 plus g955f , unbrick s8 plus g955f , firmwave s8 plus g955f , rom full s8 plus g955f , repair firmware s8 plus g955f

Trả lời