Full file – Rom stock samsung S8 Plus G9550 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock Samsung S8 Plus G9550 phiên bản nội địa Trung Quốc,  ver 7.0 có tiếng Việt, file full 5 file flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, dùng ổn định…

AP_G9550ZHU1AQE9_CL11404143_QB13608916_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G9550ZHU1AQE9_CL11404143_QB13608916_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G9550ZCU1AQE9_CP6507270_CL11404143_QB13608916_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_ZZH_G9550ZZH1AQEA_CL11404143_QB13632341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_ZZH_G9550ZZH1AQEA_CL11404143_QB13632341_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 99K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S8 Plus G9550 7.0 tieng viet , rom stock S8 Plus G9550 7.0 , full file S8 Plus G9550 7.0 unbrick , stock S8 Plus G9550 7.0 repair firmware , rom tieng viet S8 Plus G9550 7.0

Trả lời