Full file – Rom stock samsung S8 G950U 7.0 unbrick

Rom stock samsung galaxy S8 G950U 7.0 full file unbrick

AP_G950USQU1AQD9_CL11131491_QB13157259_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G950USQU1AQD9_CL11131491_QB13157259_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G950USQU1AQD9_CP6187179_CL11131491_QB13157259_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_OYN_G950UOYN1AQD9_CL11131491_QB13157259_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_OYN_G950UOYN1AQD9_CL11131491_QB13157259_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

USERDATA_USC_G950USQU1AQD9_CL11131491_QB13157259_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: nguyencongthanh91

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock s8 g950u , full file s8 g950u , unbrick s8 g950u , firmwave s8 g950u , rom full s8 g950u , repair firmware s8 g950u

Trả lời