Full file – Rom stock samsung S8 G950N 7.0 unbrick

Rom stock samsung galaxy S8 G950N 7.0 full file unbrick

AP_G950NKSU1AQEB_CL11341572_QB13626440_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G950NKSU1AQEB_CL11341572_QB13626440_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G950NKOU1AQDB_CP6210613_CL11158006_QB13189514_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OKR_G950NOKR1AQEB_CL11341572_QB13626440_REV00_user_low_ship.tar.md5

USERDATA_SKC_G950NKSU1AQEB_CL11341572_QB13626440_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: nguyencongthanh91

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock s8 g950n , full file s8 g950n , unbrick s8 g950n , firmwave s8 g950n , rom full s8 g950n , repair firmware s8 g950n

Trả lời