Full file – Rom stock samsung S8 G950F/FD 7.0 unbrick

Rom stock samsung galaxy S8 G950F/FD 7.0 full file unbrick

AP_G950FXXU1AQCC_CL10895874_QB12938370_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G950FXXU1AQCC_CL10895874_QB12938370_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G950FXXU1AQCC_CP6027725_CL10895874_QB12938370_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OWA_G950FOWA1AQCC_CL10963552_QB12940044_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_OWA_G950FOWA1AQCC_CL10963552_QB12940044_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: nguyencongthanh91

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom stock s8 g950f , full file s8 g950f , unbrick s8 g950f , firmwave s8 g950f , rom full s8 g950f , repair firmware s8 g950f

Trả lời