[Full file] Rom stock samsung S7 G930F 7.0 mới nhất

s7

Rom stock samsung S7 G930F ver 7.0 mới nhất có tiếng Việt, hoạt động ổn định, không hao pin, nóng máy, flash unbrick, fix lỗi phần mềm,…

AP_G930FXXU1ZPK4_CL9658725_QB11446866_REV00_user_low_ship_meta.tar

BL_G930FXXU1ZPK4_CL9658725_QB11446866_REV00_user_low_ship.tar

CP_G930FXXU1ZPK1_CL9658725_QB11422254_REV00_user_low_ship.tar

CSC_OXA_G930FOXA1ZPK4_CL9658725_QB11446866_REV00_user_low_ship.tar

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  rom 7.0 s7 g930f , full file s7 g930f 7.0 , cap nhat 7.0 cho samsung s7 g930f , rom stock samsung s7 g930f 7.0 , full file s7 g930f 7.0 , rom stock s7 g930f 7.0 , rom tieng viet s7 g930f 7.0 , firmware s7 g930f 7.0 full

Trả lời