[Full file] Rom stock samsung S7 EDGE G935S 7.0 mới nhất

s7 edge

Rom stock samsung S7 EDGE G935S 7.0 mới nhất, full 5 file cứu máy flash qua odin

AP_G935SKSU1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship_meta.tar

BL_G935SKSU1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship.tar

CP_G935SKSU1DPLP_CL10226956_QB12037542_REV00_user_low_ship.tar

CSC_SKC_G935SSKC1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship.tar

HOME_CSC_SKC_G935SSKC1DQA5_CL10273110_QB12223873_REV00_user_low_ship.tar

Và:

AP_G935SKSU1APB2_CL7095775_QB8501970_REV00_user_low_ship.tar.md5

BL_G935SKSU1APB2_CL7095775_QB8501970_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_G935SKSU1APB2_CL7095775_QB8501970_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_SKC_G935SSKC1APB2_CL7095775_QB8501970_REV00_user_low_ship.tar.md5

HOME_CSC_SKC_G935SSKC1APB2_CL7095775_QB8501970_REV00_user_low_ship.tar.md5

File pit: HERO2LTE_KOR_OPEN.pit

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  rom 7.0 s7 edge g935s , full file s7 edge g935s 7.0 , cap nhat 7.0 cho samsung s7 edge g935s , rom stock samsung s7 edge g935s 7.0

Trả lời