[Full file] Rom stock samsung S7 EDGE G935L 7.0 mới nhất

s7 edge

Rom stock samsung S7 EDGE G935L 7.0 mới nhất, full 5 file cứu máy flash qua odin

AP_G935LKLU1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship_meta.tar

BL_G935LKLU1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship.tar

CP_G935LKLU1DPLP_CL10226956_QB12037544_REV00_user_low_ship.tar

CSC_LUC_G935LLUC1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship.tar

HOME_CSC_LUC_G935LLUC1DQA1_CL10273110_QB12113536_REV00_user_low_ship.tar

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  rom 7.0 s7 edge g935l , full file s7 edge g935l 7.0 , cap nhat 7.0 cho samsung s7 edge g935l , rom stock samsung s7 edge g935l 7.0

Trả lời