[Full file] Rom stock samsung S7 EDGE G935F 7.0 mới nhất

s7 edge

Rom stock samsung S7 EDGE G935F 7.0 mới nhất, full 4 file cứu máy flash qua odin

AP_G935FXXU1ZPK4_CL9658725_QB11446888_REV00_user_low_ship_meta.tar

BL_G935FXXU1ZPK4_CL9658725_QB11446888_REV00_user_low_ship.tar

CP_G935FXXU1ZPK1_CL9658725_QB11422261_REV00_user_low_ship.tar

CSC_OXA_G935FOXA1ZPK4_CL9658725_QB11446888_REV00_user_low_ship.tar

Gởi bởi: VHGSM

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa:  rom 7.0 s7 edge g935f , full file s7 edge g935f 7.0 , cap nhat 7.0 cho samsung s7 edge g935f , rom stock samsung s7 edge g935f 7.0

Trả lời