Full file – Rom stock samsung S7 EDGE G9350 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock Samsung S7 EDGE G9350 phiên bản nội địa Trung Quốc,  ver 7.0 có tiếng Việt, file full 5 file flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, dùng ổn định…

AP_G9350ZHU2BQD2_CL11118867_QB13263834_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G9350ZHU2BQD2_CL11118867_QB13263834_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G9350ZHU2BQD2_CL11118867_QB13263834_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_ZZH_G9350ZZH2BQD2_CL11118867_QB13263834_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

HOME_CSC_ZZH_G9350ZZH2BQD2_CL11118867_QB13263834_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S7 EDGE G9350 7.0 tieng viet , rom stock S7 EDGE G9350 7.0 , full file S7 EDGE G9350 7.0 unbrick , stock S7 EDGE G9350 7.0 repair firmware , rom tieng viet S7 EDGE G9350 7.0

Trả lời