Full file – Rom stock samsung S7 Active AT&T G891A 7.0 tiếng Việt

Rom stock Samsung S7 Active G891A AT&T ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G891AUCS2BQD4_CL10651105_QB13276290_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5

BL_G891AUCS2BQD4_CL10651105_QB13276290_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_G891AUCS2BQD4_CL10651105_QB13276290_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_ATT_G891AATT2BQD4_CL10651105_QB13276290_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

POSEIDONLTE_USA_ATT.pit

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S7 G891A 7.0 tieng viet , rom stock S7 G891A  7.0 , full file S7 G891A  7.0 unbrick , stock S7 G891A  7.0 repair firmware , rom tieng viet S7 G891A  7.0

Trả lời