Full file – Rom stock samsung S6 G920T 7.0 tiếng Việt cứu máy

Rom stock Samsung S6 G920T ( Tmobile ) ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G920TUVU5FQE1_CL11187574_QB13490129_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920TUVU5FQE1_CL11187574_QB13490129_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920TUVU5FQE1_CP6429816_CL11187574_QB13490129_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_TMB_G920TTMB5FQE1_CL11187574_QB13490129_REV02_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S6 G920T 7.0 tieng viet , rom stock S6 G920t 7.0 , full file S6 G920t 7.0 unbrick , stock S6 G920t 7.0 repair firmware , rom tieng viet S6 G920t 7.0

Trả lời