Full file – Rom stock samsung S6 G920P 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock Samsung S6 G920P ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G920FXXU5EQCK_CL1AP_G920PVPU4DQC7_CL10994289_QB12991182_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920PVPU4DQC7_CL10994289_QB12991182_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920PVPU4DQC7_CP6072544_CL10994289_QB12991182_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_SPT_G920PSPT4DQC7_CL10994289_QB12991182_REV02_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S6 G920p 7.0 tieng viet , rom stock S6 G920p 7.0 , full file S6 G920p 7.0 unbrick , stock S6 G920p 7.0 repair firmware , rom tieng viet S6 G920p 7.0

Trả lời