Full file – Rom stock samsung S6 G920F 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock Samsung S6 G920F ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G920FXXU5EQCK_CL10940776_QB13004424_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G920FXXU5EQCK_CL10940776_QB13004424_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G920FXXU5EQCK_CP6079014_CL10940776_QB13004424_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_OLB_G920FOLB5EQC5_CL10940776_QB13004424_REV02_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S6 G920f 7.0 tieng viet , rom stock S6 G920f 7.0 , full file S6 G920f 7.0 unbrick , stock S6 G920f 7.0 repair firmware , rom tieng viet S6 G920f 7.0

Trả lời