Full file – Rom stock samsung S6 EDGE G925ID 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock Samsung S6 EDGE G925ID ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G925IDVS3FQEC_CL10694941_QB13686640_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G925IDVS3FQEC_CL10694941_QB13686640_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G925IDVU3FQC5_CP6072707_CL10694941_QB12993840_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_ODD_G925IODD3FQE1_CL10817540_QB13420502_REV02_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S6 EDGE G925ID 7.0 tieng viet , rom stock S6 EDGE G925ID 7.0 , full file S6 EDGE G925ID 7.0 unbrick , stock S6 EDGE G925ID 7.0 repair firmware , rom tieng viet S6 EDGE G925ID 7.0

 

Trả lời