Full file – Rom stock samsung S6 EDGE G925F 7.0 tiếng Việt

Rom stock Samsung S6 EDGE G925F ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_G925FXXU5EQAC_CL10531122_QB12428182_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_G925FXXU5EQAC_CL10531122_QB12428182_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_G925FXXU5EQAC_CL10531122_QB12428182_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXA_G925FOXA5EQB1_CL10531122_QB12496545_REV02_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S6 EDGE G925f 7.0 tieng viet , rom stock S6 EDGE G925f 7.0 , full file S6 EDGE G925f 7.0 unbrick , stock S6 EDGE G925f 7.0 repair firmware , rom tieng viet S6 EDGE G925f 7.0

 

 

Bình luận

Trả lời