Full file – Rom stock samsung S6 EDGE Au SCV31 7.0 unbrick

Rom stock Samsung S6 EDGE SCV31 Au phiên bản nội địa Nhật Bản,  ver 7.0  file full 4 file flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, dùng ổn định…

AP_SCV31KDU1CQD3_CL11119558_QB13141790_REV02_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_SCV31KDU1CQD3_CL11119558_QB13141790_REV02_user_low_ship.tar.md5

CP_SCV31KDU1CQD3_CP6178411_CL11119558_QB13141790_REV02_user_low_ship.tar.md5

CSC_KDI_SCV31KDI1CQD3_CL11119558_QB13141790_REV02_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 79K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom S6 EDGE SCV31 7.0 tieng viet , rom stock S6 EDGE SCV31  7.0 , full file S6 EDGE SCV31  7.0 unbrick , stock S6 EDGE SCV31  7.0 repair firmware

Trả lời