[Full file] Rom stock Samsung J5 J500H 6.0.1 tiếng Việt unbrick

Rom stock samsung J5 J500H ver 6.0.1 tiếng Việt full file flash trực tiếp qua odin unbrick, fix lỗi phần mềm, treo logo, diệt virus,…

AP_J500HXXU2BPJ9_CL8606676_QB11244543_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

BL_J500HXXU2BPJ9_CL8606676_QB11244543_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CP_J500HXXU2BPJ4_CL8606676_QB11149422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

CSC_OLB_J500HOLB2BPJ4_CL8606676_QB11219691_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 59K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom j500h 6.0.1 tv full file , full file j5 j500h 6.0.1 , rom stock j500h 6.0.1

Trả lời