Full file – Rom stock samsung A710F 7.0 tiếng Việt unbrick

Rom stock Samsung A710F ver 7.0 tiếng Việt, file full flash qua odin unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm,…

AP_A710FXXU2CQDC_CL11100407_QB13323947_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5

BL_A710FXXU2CQDC_CL11100407_QB13323947_REV00_user_low_ship.tar.md5

CP_A710FXXU2CQDC_CP6301660_CL11100407_QB13323947_REV00_user_low_ship.tar.md5

CSC_OXY_A710FOXY2CQDC_CL11100407_QB13323947_REV00_user_low_ship.tar.md5

Gởi bởi: phamquy92

Giá: 69K VNĐ

  • Bạn cần đăng nhập để mua file + nội dung ẩn bài viết này tự động.
  • Truy cập trang đăng nhập - đăng ký

Từ khóa: rom A710F 7.0 tieng viet , rom stock A710F 7.0 , full file A710F 7.0 unbrick , stock A710F 7.0 repair firmware , rom tieng viet A710F 7.0

Trả lời